پیشنهاد می کنم حداقل تا حد امکان این ویدیو را در یک مکان تاریک تماشا کنید!
 این یک نمونه از پیش ساخته شده فقط برای اهداف آزمایشی است. من برای ساخت این ویدیو فقط از نور و سایه استفاده کردم!
 این پروژه ای است که در آن قصد دارم به دو دیدگاه اساسی بپردازم. اولی تاثیر هنر بر جامعه و دوم هویت یک مهاجر! من در این پروژه بسیار از فلسفه آلبر کامو الهام گرفته ام…
طبق سناریو این فیلم تقریباً 90 دقیقه خواهد بود.
در این پروژه از ایده ای استفاده کردم که کمترین هزینه را برای ساخت فیلم (اقتصادی و زیست محیطی) و کمترین زمان را برای ساخت انیمیشن خواهد داشت!